Papīra veidlapas ECI-UBI parakstīšanai

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2019/788 (17. gada 2019. aprīlis) par Eiropas pilsoņu iniciatīvu (Dokuments attiecas uz EEZ)

(31) Regulu (ES) 2016/679 piemēro personas datu apstrādei, ko veic saskaņā ar šo regulu. Šajā ziņā juridiskās noteiktības labad ir jāprecizē, ka organizatoru grupas pārstāvis vai, attiecīgā gadījumā, juridiska persona, kas izveidota iniciatīvas pārvaldības nolūkā, un dalībvalstu kompetentās iestādes ir uzskatīt par datu apstrādātājiem Regulas (ES) 2016/679 nozīmē attiecībā uz personas datu apstrādi, vācot atbalsta paziņojumus, e-pasta adreses un datus par iniciatīvu sponsoriem, kā arī verifikācijas nolūkos un atbalsta paziņojumu apliecināšana, kā arī noteikt maksimālo termiņu, kurā var saglabāt iniciatīvas vajadzībām savāktos personas datus. Organizatoru grupas pārstāvim vai, attiecīgā gadījumā, juridiskai personai, kas izveidota iniciatīvas pārvaldībai, kā arī dalībvalstu kompetentajām iestādēm kā datu pārzinim būtu jāveic visi atbilstīgie pasākumi, lai izpildītu uzliktos pienākumus. ar Regulu (ES) 2016/679, jo īpaši tos, kas attiecas uz apstrādes likumību un apstrādes darbību drošību, informācijas sniegšanu un datu subjektu tiesībām.

Mēs vēlamies skaidri norādīt, ka ikvienam mūsu EPI nacionālajam koordinatoram un aizstājējam jāaicina savas valsts aktīvisti savākt parakstus ne tikai tiešsaistē, bet arī papīra formā. Apkopotās papīra veidlapas jānosūta nacionālajiem koordinatoriem ar apstiprinātu pastu tikai uz adresi, kuru viņi norādīs saviem aktīvistiem.

Piemērs AUSTRIJAI: pasta adrese ir: Postfach 21, 2345 Brunn, EBI-BGE-AT
(Lodziņa numurs xx, ECI-UBI-valsts kods)

Parakstītās papīra formas jāuzglabā drošā vietā.

Lai nodrošinātu papīra veidlapu drošību, aktīvistiem (valsts valodā) ir svarīgi sniegt šādu “Deklarāciju par papīra formas lietošanu”:

„Parakstu vākšanas papīra formātā apstrāde EIROPAS PILSOŅU INICIATĪVAI„ SĀKT Beznosacījumu pamata ienākumus (UBI) visā ES ”(https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2020/000003_en)

Papīra veidlapām saskaņā ar ECI noteikumu III pielikuma A vai B daļu:

  • Jāaizpilda visi lauki! Tikai tad balsojums ir derīgs
  • Raksti salasāmi un ar lielajiem burtiem! Nelikumīgi netiek ieskaitīti.
    Lūdzu, norādiet, ka parakstīties var tikai vienu reizi! Ja kāds vēlas parakstīties tiešsaistē vēlāk vai jau ir parakstījies tiešsaistē, viņš nedrīkst parakstīties uz papīra.
  • Veidlapā neko nedrīkst mainīt vai dzēst!

Kolekcionāriem / trešajām personām nav atļauts izgatavot parakstītu papīra veidlapu kopijas vai izmantot datus! (Viņi ir atbildīgi par datu drošību)

Vai bija jādodas ar aizpildītām veidlapām?

Papīra veidlapas, kas aizpildītas ar personas datiem, jānosūta jūsu valsts koordinatoriem. Ja jūs to nedarīsit, tos nevar pievienot kopējam parakstu skaitam. Adreses ir ieslēgtas šo īpašo lapu.

Piezīme:

Vismaz divus mēnešus pēc vākšanas laika beigām visi papīra formā savāktie paraksti ir jāaugšupielādē un par to jāinformē Komisija. Konkrētā procedūra tiks paziņota vēlāk, pēc tam, kad tas būs noskaidrots ar Komisiju un testi būs veikti.

Lejupielādējiet papīra veidlapas

Nacionālie koordinatori var lejupielādēt papīra veidlapas vietnē šo lapu. Tas ir aizsargāts ar paroli. Ja vēlaties saņemt papīra veidlapas, sazinieties ar savu nacionālo koordinatoru, izmantojot mūsu tīmekļa veidlapu

%d blogeri, kā šis: