Turpmāka parakstu vākšanas paplašināšana, ko īsteno ES komisija

EIROPAS KOMISIJA,
Ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,
Ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2020. gada 1042. jūlija Regulu (ES) 15/2020, ar ko nosaka pagaidu pasākumus attiecībā uz Regulā (ES) 2019/788 paredzētajiem savākšanas, pārbaudes un pārbaudes posmiem par Eiropas pilsoņu iniciatīvu, ņemot vērā COVID-19 uzliesmojumu1 un jo īpaši tā 2. panta 2. punktu,

 

 

Šo iemeslu dēļ var secināt, ka nosacījumi savākšanas perioda pagarinājuma piešķiršanai ir izpildīti attiecībā uz 5 iniciatīvām, kuru savākšanas periods turpinājās 1. gada 2021. maijā. Tāpēc šie savākšanas periodi būtu jāpagarina par trim mēnešiem.

 

Jaunie šādu iniciatīvu savākšanas periodu beigu datumi ir šādi:

 

  • iniciatīva ar nosaukumu “Balsotāji bez robežām, pilnas politiskās tiesības ES pilsoņiem”: 11. gada 2022. jūnijs;
  • iniciatīva ar nosaukumu “Sākt beznosacījuma pamata ienākumus (UBI) visā ES”: 25. gada 2022. jūnijs;
  • iniciatīva ar nosaukumu “Libertà di condividere”: 1. gada 2022. augusts;
  • iniciatīva ar nosaukumu “Tiesības uz ārstēšanu”: 1. gada 2022. augusts;
  • iniciatīva ar nosaukumu “Pilsoniskās sabiedrības iniciatīva biometriskas masu uzraudzības prakses aizliegšanai”: 1. gada 2022. augusts;
  • iniciatīva ar nosaukumu “Zaļā dārza jumta segumi”: 1. gada 2022. augusts.

 

 

%d blogeri, kā šis: